Kurs szybkiego czytania

DOSKONALENIE PAMIĘCI oraz strategie uczenia się i szybkiego czytania Zawiera m.in. następujące zagadnienia: podstawy funkcjonowania mózgu i umysłu (pamięć robocza i długotrwała, uwaga i koncentracja, różnice indywidualne) metody rozwoju umiejętności pamięciowych mnemotechniki i ich zastosowania

Continue reading »

MS Excel – kurs podstawowy

Excel Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) – arkusz kalkulacyjny dla systemów Windows i MacOS. Program już od pierwszej edycji był przebojem rynkowym. Aplikacja jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie obliczeń (np. wydatków) zestawionych w formie tabelarycznej. W tym użyciu mają zastosowanie liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe dostępne […]

Continue reading »