System Haccp w gastronomii

Wdrażanie systemu Haccp w gastronomii

System HACCP jest jednym z nielicznych narzędzi, które są przedmiotem wymagań unijnych i polskich przepisów prawa.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Point – analiza zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych) został opracowany w latach 60 w USA przez firmę Pillsbury Corporation i wykorzystywanym był przez NASA i US NAVY. System ten zawiera reguły obowiązujące na wszystkich etapach produkcji żywności, wszystko po to by mieć pewność, że jest ona bezpieczna i nie miały na nią wpływu zagrożenia fizyczne, chemiczne czy biologiczne.

System został opisany w wytycznych FAO/WHO, w Unii Europejskiej obowiązek stosowania HACCP przez przetwórców i dystrybutorów wynika z ogólnej dyrektywy o higienie żywności (93/43) oraz z dyrektyw sektorowych dotyczących różnych produktów pochodzenia zwierzęcego.

System HACPP w praktyce sprowadza się do:

1. Zidentyfikowania zagrożeń i przeprowadzenia ich analizy
2. Określenia krytycznych punktów kontroli
3. Określenia wartości krytycznych i dopuszczalnych od nich odchyleń
4. Opracowania systemu obserwacji i rejestracji w każdym punkcie krytycznym
5. Opracowania działań korygujących
6. Ustalenia procedur weryfikacyjnych, których zastosowanie potwierdzi prawidłowość systemu
7. Prowadzenia dokumentacji dotyczących wszystkich procedur.

W Polsce sprawy związane z wprowadzeniem standardu HACCP reguluje ustawa dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 208, poz. 2020).

Pomagamy przedsiębiorcom w stawianiu pierwszych kroków w gastronomii, tworząc specjalistyczne dokumentacje HACCP i dokumentacje techniczne GMP/GHP, oraz wdrażając system HACCP w ich lokalach. Poza doświadczeniem w pisaniu dokumentacji, opartym na certyfikatach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, posiadamy realne doświadczenie z zakresu zarządzania gastronomią. Dzięki temu, dokumentacja tworzona jest na miarę prawdziwych potrzeb Twojej firmy, z uwzględnieniem potencjalnych problemów, które mogą powstać przy otwieraniu i prowadzeniu biznesu Twoich marzeń.

Gastroexpert

e-mail: biuro@gastroexpert.com.pl
tel: 663 072 715