Kurs obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w Częstochowie

Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

Sposób zakończenia kursu: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Ośrodek: CKZ CZĘSTOCHOWA, ul. Jagiellońska 88

Planowana data rozpoczęcia: 2015-03-30

Liczba godzin: 120h

Cena: 1700zł

Kontakt:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
tel. 34-365-76-21
fax. 34-365-76-21

Literatura:

programowanie CNC książki i ebooki

Kursy i ebooki Catia

EdgeCAM, Inventor ebooki