Kursy na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Częstochowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które przewidują rozpoczęcie pracy w charakterze operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z problematyką obróbki CNC oraz uświadomienie uczestnikom kursu znaczenia zastosowania technik informatycznych we współczesnym przemyśle. Ponadto kurs umożliwia podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla osób już pracujących na stanowisku operatora maszyn numerycznych. Szkolenie ma również na celu poznanie i stosowanie specjalistycznego słownictwa związanego z obróbką CNC. Nadrzędny cel to zapoznanie słuchaczy z budową i obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

  1. Wprowadzenie do obrabiarek sterowanych numerycznie.
  2. Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek.
  3. Podstawy geometryczne obróbki CNC.
  4. Określenie współrzędnych zarysu.
  5. Dokumentacja techniczna.
  6. Numeryczne sterowanie obrabiarek CNC.
  7. Systemy narzędziowe dla tokarek i frezarek CNC.
  8. Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
  9. Doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania programów technologicznych na obrabiarkach z konkretnym układem sterowania komputerowego.

Kontakt:

„EUROPOL” Centrum Szkoleniowe

42-200 Częstochowa
ul. Piłsudskiego 35

tel. kom. 601-694-423
tel. kom. 601-530-827

Literatura: