Kursy dla pielęgniarek i położnych Częstochowa

Kursy dla pielęgniarek i położnych

 

Wszystkim osobom posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu, polecamy skorzystanie z naszej oferty kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Spółdzielnia realizuje następujące formy szkolenia pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych:

  • szkolenia specjalizacyjne dwuletnie, dyplomy specjalisty nadaje po egzaminie państwowym CKPPiP w Warszawie
  • kursy kwalifikacyjne  trwające od 4 do 6 m-cy, egzaminie wewnętrznym Spółdzielnia
  • kursy specjalistycznetrwające od 4 do 6 tygodni, zaświadczenia o nabyciu wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych wydaje po egzaminie wewnętrznym Spółdzielnia
  • kursy dokształcające krótkie kursy, zaświadczenia o pogłębieniu i aktualizacji wiedzy i umiejętności wydaje Spółdzielnia

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Dla pielęgniarek:

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

* PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

* PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

* PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

* PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Wymagania od kandydatów na szkolenia specjalizacyjne:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej min. 2 lata w okresie ostatnich 5 lat

 

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Dla pielęgniarek :

* PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

* PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE

* PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

* PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

* PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

* PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

* PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

* ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Dla położnych:

* PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

* ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o stażu pracy w zawodzie pielęgniarki min. 6 miesięcy

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

Dla pielęgniarek:

* ENDOSKOPIA

* SZCZEPIENIA OCHRONNE

* OPIEKA GERIATRYCZNA

* INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Dla pielęgniarek i położnych :

* WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU

ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

 

Dla położnych:

* SZCZEPIENIA NOWORODKÓW

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE:

Dla pielęgniarek i położnych:

  • DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

*  INNE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA

 

Wymagania od kandydatów na kursy kwalifikacyjne:

– posiadanie prawa wykonywania zawodu

Kontakt:

Spółdzielnia Pracy Oświata
ul. Kawia 4/16 IIIp. pok. 305
42-200 Częstochowa
tel. 034 3616-425
fax: 034 3618-952