Kursy zawodowe w Częstochowie

KURSY ZAWODOWE

 

06.04. godz. 16.00

1. Księgowowść wspomagana komputerem

Ilość godzin: 100 Cena: 800 zł.

Układ zajęć: do ustalenia

 

2. Krój i szycie

06.04.  godzina 15.30

Ilość godzin: 110  Cena 650 zł.

Układ zajęć: do ustalenia

Trwa nabór na pozostałe kursy zawodowe.

Spółdzielnia Pracy Oświata

ul. Kawia 4/16 IIIp. pok. 305
42-200 Częstochowa
tel. 034 3616-425
fax: 034 3618-952

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

KURSY KWALIFIKACYJNE:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek  Koszt: 1000 zł.

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek  Koszt: 1150 zł.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne dla pielęgniarek  Koszt: 1250 zł.

Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek Koszt: 1300 zł.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej  Koszt:1150 zł.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek  Koszt: 900 zł.

Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  Koszt 1000 zł.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG   Koszt: 400 zł.

Leczenie ran   Koszt: 540 zł.

Szczepienia ochronne  Koszt: 400 zł.

Endoskopia  Koszt: 480 zł.