OTULINA ROCKWOOL 800

Otulina z wełny skalnej produkowana w unikalnej technologii, dzięki której posiada doskonałe parametry techniczne, wyjątkową jakość i trwałość izolacji. Każda otulina posiada okładzinę ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej, specjalnie oznaczonej nazwą produktu i zakładkę samoprzylepną. Folia wzmacnia otulinę, podnosi standard izolacji i nadaje jej estetyczny wygląd.
Specjalne nacięcia wewnętrzne otuliny ułatwiają montaż izolacji na rurociągach.

ZASTOSOWANIE

Niepalna otulina do izolacji termicznej rurociągów grzewczych, ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych oraz jako izolacja przeciw kondensacji pary wodnej. Niska zawartość chlorków ogranicza ryzyko korozji elementów stalowych instalacji.

INFORMACJE TECHNICZNE:

Klasa reakcji na ogień: A 2 -s1,d0 wyrób
Gęstość nominalna: 100kg/m³
Maksymalna temperatura stosowania: ≤ 250°C
Nasiąkliwość wodą: ≤ 1kg / m
Opór dyfuzyjny pary wodnej: s ≥ 200 m
Zawartość jonów chlorków rozpuszczonych w wodzie: nie więcej niż 10 ppm(10 mg/1 kg wyrobu)
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T9(T8 dla D <150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Polska Norma: EN 14303+A1:2013
Certyfikat Zgodności CE: 0751-CPR.2-010.0-07

Deklarowany wspólczynnik przewodzenia ciepła (krzywa 1)
Temperatura [ C] 10 50 100 150
λ [W/mK] 0,033 0,037 0,044 0,052