Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

SZKOLENIA BHP. P-POŻ Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Czas trwania – minimum 8 godzin lekcyjnych

Forma – seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning)

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje, pogadanka

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”
ul. Roosevelta 39, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32/ 273-02-01, 32/ 740-92-01
tel.: 504 810 899, 505 082 498,

Szkolenia BHP Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Zabrze