Szkolenie wstępne BHP Kraków Katowice

Szkolenie wstępne BHP jest przeznaczone dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

Miejsce i termin – do uzgodnienia

Czas trwania – instruktaż ogólny -minimum 3 godziny lekcyjne

instruktaż stanowiskowy – 8 godzin lekcyjnych

Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje,

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
  • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
  • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

zobacz również:

wstępne szkolenia BHP Kraków

kurs pedagogiczny Kraków

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.

Kursy stacjonarne mogę się odbywać w Krakowie, Katowicach, Chorzowie, Zabrzu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”
ul. Roosevelta 39, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32/ 273-02-01, 32/ 740-92-01
tel.: 504 810 899, 505 082 498,

szkolenia bhp Bytom