Izolacja termiczna

Izolacja termiczna jest to osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń, która ma ograniczyć straty mocy cieplnej przesyłanej rurociągami lub straty magazynowanego ciepła do otoczenia. Izolacja termiczna w źródłach ciepła, węzłach ciepłowniczych, instalacjach c.o. i sieciach ciepłowniczych powinna spełniać wymagania PN-85/B-02421.

Typowa izolacja termiczna rurociągu składa się z dwóch zasadniczych elementów:
– izolacji właściwej – jednej lub kilku warstw wełny przymocowanych do powierzchni izolowanej za pomocą elementów mocujących takich jak: szpilki, taśmy, obejmy, itp.
– płaszcza ochronnego, chroniącego materiał izolacyjny przed oddziaływaniami zewnętrznymi – w szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią, działaniem agresywnych czynników chemicznych, światłem słonecznym itp.

Materiały stosowane do izolacji termicznej powinny charakteryzować się niską przewodnością cieplną – określa to współczynnik przewodzenia ciepła, który powinien zawierać się w granicach od 0,03 do 0,05 W/m · K. Inną istotną cechą materiałów termoizolacyjnych jest ich odporność na wilgoć, te które absorbują zbyt dużo wilgoci z powietrza przestają spełniać swoją termoizolacyjną rolę.

Materiały na izolacje termiczne dzieli się na:
– włókniste,
– porowate.