Płaszcz ochronny – izolacja termiczna

Izolacja termiczna

Izolacja termiczna składa się z izolacji właściwej (materiału termoizolacyjnego) i płaszcza ochronnego. Płaszcze ochronne stanowią o istotnym i niezbędnym fragmencie termoizolacji rurociągów, zbiorników, armatury. Ochrona izolacji właściwej przed uszkodzeniem mechanicznym oraz destrukcyjnym działaniem wilgoci, środowiska agresywnego to główne funkcje, jakie spełniają. Istnieje bardzo dużo materiałów, stosowanych na warstwy i płaszcze ochronne. Różnią się między sobą właściwościami, grubością, kolorem, stosowaniem itp.

Płaszcz ochronny

Zadaniem płaszcza ochronnego jest chronić warstwę izolacji właściwej przed wpływami środowiska oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Materiał na płaszcz powinien mieć
następujące cechy:
– odporność na działanie wody i otoczenia – w tym na działanie mikroorganizmów i gryzoni;
– niepalność lub bardzo niska palność (co najmniej nierozprzestrzenianie ognia);
– odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne podczas montażu i pracy

Płaszcze ochronne – w postaci arkuszy – mogą być wykonane z następujących materiałów:
– taśmy aluminiowej,
– folii z tworzyw sztucznych,
– papy asfaltowa na taśmie aluminiowej,
– blachy stalowej ocynkowanej.

Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej powinien być mocowany siatką ze stali ocynkowanej lub tworzyw sztucznych, jeśli średnica zewnętrzna nałożonej izolacji przekracza
279 mm. Średnica ta jest też wymiarem granicznym do stosowania konstrukcji wsporczych – zapewniają one właściwe mocowanie izolacji do chronionych elementów.